Image default
Mardin

Artuklu Görülecek Yerler

Artuklu Görülecek Yerler, Türkiye’nin Mardin ilinin bir ilçesidir. 12 Kasım 2012 yılında mardin, merkez ilçesinin kaldırılması sonucu ilçe olmuştur. İlçede farklı dinî inanışlar, sanatsal ve tarihi değerleri olan cami,kilise,türbe, manastır gibi dini eserler de bulunmaktadır.

Artuklu
Artuklu

 Kırklar Kilisesi :

Kırklar Kilisesi, şehrin merkezinde yer alan şar mahallesindedir.Kilise 569 yılında Süryani azizi Mor
Behnam ve kız kardeşi Saro adına yapılmıştır. Uzun bir avludan oluşan kilise ,dikdörtgen yapılı on iki
kalın sütunla taşınan ve kemerlerle bölümlere ayrılmış olan yapıya sahiptir .

Kırklar Kilisesi
Kırklar Kilisesi

Kilisenin yıllara meydan okuduğu 400 yıllık ahşap kapıları,baskı perdeleri, içinde olan çan kulesi evinin adeta dantel gibi işlenen taş oymacılığı örneğinin yer almasıyla görenleri etkilemektedir. Artuklu Görülecek Yerler 1170 yılına ait kırk şehitlerinin rölikleri bukiliseye getirilmiş ve günümüzde de Mardin metropolitlik kilisesi olarak yerini almaktadır.

Şeyh Çabuk Cami
Şeyh Çabuk Cami

Şeyh Çabuk Cami :

Şeyh çabuk caminin yapım tarihi tam olarak belinmemektedir. Fakat bugünkü şeklini 15.yy.da aldığı
düşünülmektedir. Camii 19. y.y iki sefer onarılmıştır. Caminin duvarlarının avlu ile çevrili olması ve
mescitlerinin genel özelliği olan enine göre yayılan bir yapıya sahiptir. Caminin tarihçesi hakkında kesin
bilgi olmamasına rağmen şeyh isimleri ile anılan yapılar, Mardin’de Türklerin yerleştirilmeye başlandığı
tarihlerde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

Latifiye Camii
Latifiye Camii

Latifiye Camii :

Latifiye camii,Cumhuriyet alanının güneyinde yer alır. Taçkapı yazıtına göre 1371 yılında artuklu
sultanlarından Melik Salih ve Melik Muzaffer ,Abdüllatif bin Abdullah tarafından zamanında görev almış;
minaresi ise Mısır Valisi Muhammed Ziya Tayyar Paşa tarafından yaptırılmıtır. Günümüzdeki minareyi
ise 1845’te Musul Valisi Gürcü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Cami, Mardin ‘deki son artuklu eserlerinden birisidir. Yapısı enine dikdörtgen yapısı ve mihrab önü
kubbelinin oluşu portalı iyi korumuştur.İki renkli taşlardan oluşan üç dilimli kemerli portalde, geometrik
motiflerin örgülü ve yıldızlıdan oluşan benzerlikler dikkat çekmektedir. Camide yer alan giriş kapıları,
Selçuklu döneminde ahşap işçiliğinin özgün örneklerinden olan minber ve mahfili görülmeye değer
özelliktedirler.

READ  Dargeçit Gezilecek Yerler
Artulu Zinciriye Medresesi
Artulu Zinciriye Medresesi

Zinciriye Medresesi :

Zinciriye Medresesi ,1385 yılında Melik Necmeddin İsa tarafından yapılmıştır. Melik isa timur ve ordusuyla mücadele etmiş ve bir süreliğine bu medreseye hapsedildiğinden diğer adı Sultan İsa Medresesi adıyla da
söylenmektedir. iki katlı ve avlusu olan medresenin giriş kapıları taş işlemeleri ve dilimli kubbeleriyle
ihtişamı görülmeye değer bir medresedir. Mardini tamamen izlemek istiyorsanız tam yerindesiniz.
Medresenin içinde Sultan İsa Türbesi ve birçok eski kitabeler yer almaktadır. Mardin Artuklu gezilecek yerler Medrese yüksek olarak kurulduğundan zamanında rasathane olarak kullanılmış ve bir dönem de müze olarak kullanılmıştır.

Mardin Abbaralar
Mardin Abbaralar

Abbaralar:

Eski Mardin de yer alan labirent benzerleriyle dikkat çekmektedir. Kelime anlamı Arapçada “kapalı yer”
olan abbaralar Mardin’in en önemli mimari özelliklerinden birisidir. Mardin Kalesi Mardin Artuklu Görülecek Yerler Kentin fiziksel yapısı nedeniyle abbaralar, yaz mevsiminde sıcaktan, kış mevsiminde de sert, soğuk rüzgardan ve yağmurdan korur.

Dara Antik Kenti
Dara Antik Kenti
Mardin Dara Antik Kenti :

Dara Antik Kenti, yukarı Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Günümüzde ulaşılan
belgelere göre Dara şehrinin MÖ. 3. y.y’ın ikinci yarısında Partlar tarafından kurulmuştur. 6.yy başlarında
ise Bizans İmparatoru Anastasius’un girişimiyle ülkenin doğu sınırını sasanilerden korumak için askeri
garnizon kurmuştur. Dara, imparatorluğu fırat boylarında savunma zincirinin önemli bir halkası olmakla
beraber aynı zamanda sivil yerleşim yeri olarak da planlandığı görülmektedir. Şehrin çevresi 4 km bir
surla korunmuş, İç kalesi kentin kuzeyinde 50 metre yükseklikte olup tepenin düzlüğüne kurulmuştur. Mardin Artuklu gezilecek yerler Kentin taş ocakları, agorası ,mezarlığı ve su sarnıçları vardır. Dara antik kent de köy evlerinin altında kalmıştır.

Mardin Dara Antik Kenti
Mardin Dara Antik Kenti

Mardin yolu yönünden geçtiğiniz zaman dara tabelasını geçtikden sonra surların dışında kalan taş
ocakları ve kaya mezarlarıyla karşılamaktasınız. Köyün merkezinden sola doğru ilerlediğinizde etkileyici
güzellikte olan su sarnıcına rastlamaktasınız. Bu noktadan baktığınızda dara şehrini çevreleyen surlar
açık şekilde görünmektedir. Köyün merkezine geldikten sonra da eski kilise kalıntısı olan ve halk
arasında söylenen “Zindan” olarak isimlendirilen yapıyla karşılaşmaktasınız. Artuklu Görülecek Yerler Dara antik kenti 11.13. y.y artuklu hakimiyetinde kalmış, 13. y.y İlhanlılar tarafından tahrip edildikten sonrada küçük bir köye dönüşmüştür.

READ  Ömerli Gezilecek Yerler
Mardin Hatuniye Medresesi
Mardin Hatuniye Medresesi

Hatuniye Medresesi:

Medrese,gül mahallesinde yerini almaktadır. Artukluda Görülecek Yerler Kutbeddin İlgazi’nin annesi Sıtti Radviye Hatun tarafından 1184-1185 yılları arasında yaptırılmıştır. Hatuniye Medresesi iki eyvanlı olup avlusu revaklıdır ve iki katlı bir yapıya sahiptir.  Hatuniye Medresesi Ana eyvanın yanında, içi rölyef bezemeli tromplu kubbe ile türbe yer alır. Sıti Radviyye -hatuniye Medresesi Medreseye bitişik aynı tarihli cami içinde ise Hz. Muhammed’e ait olduğu kabul edilen ayak izi mevcut olmaktadır. Artuklu eserlerinin en önemlilerinden biri olan bu medrese ayrıcalıklı konuma getirmişlerdir. Medresenin güneyinde ise yer alan hamam, günümüze kadar pek çok onarım geçirmiş olmasına rağmen bugün hizmet vermeye devam etmektedirler.

Artuklu Tanıtım Videosu

Mardin’de Gezilecek Yerler

Benzer Görülmesi Gereken Yerler

Yeşilli Gezilecek Yerler | Misafirperverliği İle Bilinen Yeşilli

Gezicini

Tellallar Çarşısı (Revaklı Çarşı)

Gezicini

Savur Gezilecek Yerler : Tarihi Yerleriyle Birlikte

Gezicini

Ömerli Gezilecek Yerler

Gezicini

Nusaybin Gezilecek Yerler

Gezicini

Mor Gabriel Manastırı

Gezicini

Midyat Mağaraları

Gezicini

Midyat Gezilecek Yerler : Meşhur Midyat Evleri

Gezicini

Midyat Beyazsu Habip Usta’nın Yeri

Gezicini

Yorum Yaz