Image default
Mardin

Ömerli Gezilecek Yerler

Ömerli Gezilecek Yerler

Tarihçe :

Yapılan bir araştırmada Ömerli ilçesi’nin eski adı Maserti köyü olduğu söylenmektedir. Kimin tarafından
ve ne zaman kurulduğu hakkında kesin olarak bilinmemekle beraber yapılan arkeolojik çalışmaları
sonucuna göre ilçenin merkezi ile beşikkaya köyünün taş kemeri, kubbe mimari yönünden benzerlikleri
dikkat çekmektedir. Bu mimari tarzını ilk kullanan uygarlıklar ise,S ümerler ve Asurlulardır. Tarihte var
olan yukarı mezopotamyada ömerli’yi de içine alan coğrafyada Asur Devleti tarafından kurulmuştur. Ömerli Gezilecek Yerler İlçede bulunan Göllü, Yaylatepe (Hıbatok), İkipınar, Maserti, Beşikkaya harabeleri incelendiğinde yerleşim yerlerinin çok eski olduğu ve bölgenin Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Türk İslam Devletlerinin döneminde kalan heykel ve paralardan anlaşıldığı ortaya çıkmaktadır.

Ömerli
Ömerli

Ömerli ilçesinde tarihi eser olarak yer alan Süryanilere ait ne zaman kurulduğu belli olmayan kilise,
restore edilerek ibadete açılan Süryani Kadim Mor Cırcıs Kilisesi yer almaktadır. Ömerli İlçesi ve
çevresi için elde edilen belgelerin en eskileri Asurlara ait olduğu görülmektedir. Şehrin bir kaç devir
atlanarak yaşandığı yapılan kazılar sonucu, alt alta çıkan birkaç bina temelinden anlaşılmak üzere (M.Ö.
1305 /1274 )tarihlerinde Kaşinarı Dağlarından bahsedilmektedir. Bu yerde Midyat, Ömerli, Mardin ve
Cizre Bölgelerini dile getirmektedir. Daha sonra Roma ve Bizans kaynaklarında esinlenen yunan
yazarlarına ait ,Arrıanus ve Ptolemaeus’un eserlerinde yerini alan Masion Dağı yani Mardin/Midyat
Havzası’ndan bahsedilmektedir. Bu havzanın en önemli merkezi de Fafit (Beşikkaya Köyü)şehridir.
(M.S. 589) tarihinde bu mıntıkada toplu halde Süryani, Nasturi, az miktarda Kildani ve Mahalmi
yaşamıştır. (M.S.1609) yıllarında ise Patrik Sotfo zamanında Müslümanlığı kabul etmişlerdir.

Mardin Ömerli
Mardin Ömerli

yapılan arkeolojik kazılarda kuyumculuk sanayinde kullanılan beyaz toz, mozaik tabanlı evler, Bizans,
Arap ,Asur, Pers, ve Osmanlı Devleti’ne ait olan çeşitli paralar, heykel ve heykelcilik, küpler üzerindeki
çeşitli motifler, süs eşyaları , resimler, arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır. Sümer ve Asurlular
heykeltıraşlığa ve kral heykellerine çok önem verdikleri için kazı esnalarında heykellere fazla
rastlanmıştır. Ayrıca 1071 Malazgirt meydan muharebesinden sonra doğudan gelen Türk akıncıların,
batıdan geçerek bu yörede kaldıkları Süryani Kadim tarihinden anlaşıldığı görülmektedir. 1517 tarihinde
Yavuz Sultan Selim Han’ın Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarından sonra Mardin ve çevresi Osmanlı
İmparatorluğuna ihlak olmuş, zamanla Türkleşmişlerdir.

READ  Kasımiye Medresesi | Geçmişi 7 Asırlık Mardin'deki Medrese
Ömerli Çimenlik
Ömerli Çimenlik

Coğrafi Yapı :

İlçe merkezi İl merkezinin doğusunda ve 28 kilometre uzaklıktadır. kuzeyinde Savur , güneyinde
Nusaybin ve İl merkezi, Doğusunda Midyat, batısında Yeşilli, İlçeleriyle komşudur.
İlçe sınırları içindeki arazi yapısı, kuzey /güney doğrultusunda bölünmüş olan derelerin etrafındaki
yükseklik 1100 ile 800 m. civarındaki tepelerden meydana gelmektedir. Arazi yapısı kapalı olduğundan
meşelik bitki örtüsü hakimdir. Bitki örtüsünün yoğunluğu kuzeye doğru azalmaktadır. İlçe sınırları
içerisinde kaynak olan derede vadide yer alan düz araziler sulanabilmektedir.
İklimi karasal iklimdir. Yaz aylarında sıcaklık ve yağış düşük, kış aylarında sert soğuk ve kar yağışı
görülmektedir. Zaman zaman aşırı kar yada aşırı yağmur yağışının kaydedidiği mevsimler
görülebilmektedir.

Ömerli Parkları
Ömerli Parkları

Nüfus Durumu :

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (AKS) verilere itinaden ,Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

başkanlığınca yapılan açıklama sonucuna göre; İlçenin merkez nüfusu 6.179, köylerin nüfusu 8.626
olmak üzere toplam nüfus 14.805 kişidir.

Mardin’de Gidilecek Yerler

Benzer Görülmesi Gereken Yerler

Yeşilli Gezilecek Yerler | Misafirperverliği İle Bilinen Yeşilli

Gezicini

Tellallar Çarşısı (Revaklı Çarşı)

Gezicini

Savur Gezilecek Yerler : Tarihi Yerleriyle Birlikte

Gezicini

Nusaybin Gezilecek Yerler

Gezicini

Mor Gabriel Manastırı

Gezicini

Midyat Mağaraları

Gezicini

Midyat Gezilecek Yerler : Meşhur Midyat Evleri

Gezicini

Midyat Beyazsu Habip Usta’nın Yeri

Gezicini

Mazıdağı’nda Gezilecek Yerler

Gezicini

Yorum Yaz