Image default
Mardin

Dargeçit Gezilecek Yerler

Dargeçit, tarih boyunca değişik adlarla kullanılmıştır. Bunlar, Kher-Boran,  Kerburan, Kerboran, Kfar-Boran gibi isimlerdir.

Tarihi çok eskilere dayanan Dargeçit’de Süryaniler ve Kürtlerin yaşadığı bilinmektedir. M.S 4. y.y da Samanilerin iktidarı döneminde, Dargeçit ve yörenin süryanileri hristiyan dinini inanmışlar, kürtler ise o tarihte çoğunlukla Zerdüşt inancına mensupturlar. Mardin Dargeçit’e Arapların bölgeye gelmesiyle sonradan Kürtler İslam dinine geçmişlerdir.

Dargeçit
Dargeçit

Dargeçit , Çok dinli Müslümanları barındırmıştır.Bunlar; Hristiyan(Ortodoks ve Katolik) ve Yezidilerdir. Mezopotamya’da yer alan  Dicle ve Fırat arasındaki bölgenin insanlık tarihi ve medeniyetinin başladığı yer olduğunu bakarsak, Dargeçit’in tarihinin ne kadar eskilere dayandığını görebilmektesiniz.

Dargeçit’e ilk yerleşen kabile Mardokeliler diye kesin olarak hangi tarihte olduğu bilinmeyen bir aile olduğu söylenmektedir. Bu ailenin Süryani bir aile olup  şehri kurdukları da söylenmektedir. Zamanla aldığı göçlerle büyüyen Dargeçit ,1900 yıllarının başında beş yüz ailenin yasadığı bir şehir olmuştur.

Mardin Dargeçit
Mardin Dargeçit

Dargeçit, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde yer alan Mardin iline bağlı bir ilçedir. Dargeçit ilçesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan  en dik ve engebeli topraklarına sahip bölgedir.Dargeçit ilçesinin arazisi genellikle engebeli olmasına rağmen çok yüksek dağları yoktur. En yüksek dağı kuzeydoğusunda bulunan “Site” dağıdır. Dargeçit ve çevresinde  ise ormanlık sahaları yok denecek kadar azdır.

İlçe ve civarındaki köylerde turistlerin ilgisini çekecek turistik alanlar bulunmamaktadır. Yalnızca ilçe merkezinde olan biri Ortodoks diğeri Katolik mezhebine ait iki kilise ve ikide mezarlık yer almaktadır.

Dargeçit Ilısu Barajı
Dargeçit Ilısu Barajı

Ilısu Barajı :

baraj, dargeçit ilçesi sınırları içinde kurulmasıyla beraber, dünyanın en büyük su projelerinden birisi olan GAP’ın temel unsurlarından da biri olmuştur. Ilısu barajı Suriye sınırına yaklaşık 45 metre uzaklıkta olarak Dicle nehri üzerinde yer almaktadır.

READ  Mardin Evleri : Tarihi ve Mimarisi İle Dikkat Çekiyor
Eski Mardin Çarşısı
Eski Mardin Çarşısı

(Eski Mardin Çarşısı) Tarihi Süryani Çarşısı

İlçenin  merkezinde bulunan bu çarşının yapımı 17’nci y.y kadar dayanmaktadır. Eski Mardin çarşısı Ancak günümüzde ilgilenilmediği ve tam olarak bakılamadığından harabeye dönüşmüştür. Mardin’de Gezilecek Yerler arasında bulunan Zamanında çarşıda, taş işletmeciliği, demircilik  gibi birçok ticari sektörlerine ev sahipliği yapmış günümüzde şuanda 50’den az işletme kalmıştır.

Mor Kuryakos kilisesi
Mor Kuryakos kilisesi

Mor Kuryakos kilisesi:

Kilise, Süryanilere aittir. 1979 yılında Hristiyan cemaatin dargeçit’i terk etmesi nedeniyle harap olmasına rağmen son dönemlerde Belediye tarafından restore edilerek ibadete açılmıştır.

Mardin Dargeçit Köprüsü
Mardin Dargeçit Köprüsü

Dargeçit Köprüsü:

Köprü, İlçe merkezinde yer alan  Saray mahallesindedir. Tarihi yapıya ait  köprü, tek gözlü ve yuvarlak kemerli olarak taştan yapılmıştır. Köprü 18. 19’ncu y.y da inşa edildiği tahmin edilmektedir. Artuklu Görülecek Yerler Bugüne kadar çeşitli onarımlarla günümüze kadar gelebilmiştir ve hala kullanılmaktadır.

 

Dargeçit’de başlıca köyler aşağıdaki gibidir;

Akçaköy,  Akyol, Altıyol, Bağözü,  Beğendi, Belen, Altınoluk, Alayurt, Batur, Baysun,  Bostanlı, Çatalan

Çukurdere, Değerli, Gürgen, Karabayır, Kartalkaya, Çelikköy, Çukurdere, Tanyeri, Tavşanlı, Temelli, Ulaş, Kumdere, Kuşluca, Ormaniçi gibi köyler yer almaktadır.

Kilselerin çoğunluğu kapalı olmakla beraber hangilerinin açık ve kapalı olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.Bunlardan bazı kiliseler şunlardır:

  •  . Hristiyan Ortodoks Kiliseleri: Arbaye Mor Sabo Kilisesi (Su an yıkık durumda)
  • .  Arbaye Mor Gevargis Kilisesi (Su an kapalı durumda)
  • .  Kerboran, Merkez Meryem Ana Kilisesi (Su an kapalı durumda)
  • .  Kerboran, Merkez Mor Kuruyakos Kilisesi (Su an kapalı durumda)
  • . Kerboran, Merkez Bethil Kilisesi (Su an kapalı durumda)
  • .  Hristiyan Katolik Kiliseleri: Kerboran, Merkez Suriye Katolik Kilisesi (Su an kapalı durumda)

 

Yakın Çevredeki Görülecek Yerler

Benzer Görülmesi Gereken Yerler

Yeşilli Gezilecek Yerler | Misafirperverliği İle Bilinen Yeşilli

Gezicini

Tellallar Çarşısı (Revaklı Çarşı)

Gezicini

Savur Gezilecek Yerler : Tarihi Yerleriyle Birlikte

Gezicini

Ömerli Gezilecek Yerler

Gezicini

Nusaybin Gezilecek Yerler

Gezicini

Mor Gabriel Manastırı

Gezicini

Midyat Mağaraları

Gezicini

Midyat Gezilecek Yerler : Meşhur Midyat Evleri

Gezicini

Midyat Beyazsu Habip Usta’nın Yeri

Gezicini

Yorum Yaz