Image default
Amasya

Suluova’da Gezilecek Yerler Var !

Suluova Gezilecek Yerler

Suluova ilçesi, Orta ve Karadeniz bölgesi, Samsun’dan başlayıp Suluova’da bir geçitler dizisiyle Batı’ya ulaşır. Aynı zamanda, İran’a devam eden eski kervan yolu ve şimdiki E-80 transit karayolu buradan geçer. İlçenin 510 metredir. İlçenin üç tarafı yüksek dağlarla çevrilidir. En yüksek dağı Akdağ’dır ve 2044 yüksekliktedir. İlçenin tek akarsuyu ırmağıdır. Kaynağı Ladik gölüdür. Teksakan Yedikır göletine kanallarla su taşınır. Suluova gezilecek yerler arasında Amasya’nın ortak güzellikleri harmanlanmıştır.

Amasya Suluova
Suluova

İlçede Anadolu karasal iklimi ve iklimi arasında bir geçiş iklimi hakimdir. Kar ender görülür. Yıllık ortalaması 12 derecedir. Akdağ başlayan bitki örtüsü, yüksek ormanlarla devam eder. Başlıca kaynakları: hayvancılık, şeker pancarı ve kömür madenleridir. İlçede Şeker Fabrikasının devreye tarım başlamış ve gelişmiştir. Üretilen pancarının tamamı, İlçedeki fabrikasında işlenir.

Kasım Bey Medresesi ve Hamam

Kasım Bey yaptırılmıştır. Köyün doğusunda ve bir yerdedir. Medresenin herhangi bir kitabesi yoktur. Yapı büyük dershaneli, geniş ve kâgir olarak inşa edilmiştir. Bugün görülmektedir. Medrese, Amasya’da bulunan arasında oldukça meşhurdur. Bu müderrisleri önceleri köyde ikamet ederlerdi. Sonra Amasya’dan edilen müderrisler köyde oturmamıştır. Şeyh Efendi, çeşitli aralıklarla 1711 kadar üç defa bu görev yapmıştır.

Kasım Bey Medresesi
Kasım Bey Medresesi

Bu medreseden büyük yetiştiği söyleniyor. Hamam ise, köyün güney çiftliğinin hudutları içindedir. 1975 yılında hamam deposu olarak kullanılıyordu. Hamamın yeri tamamen yıkılmış olup, ve sıcaklık bölümleri ile su deposundan gelmektedir. Mirza bey tarafından yaptırılmıştır. Ancak bu, 1970’li yıllarda köylü tarafından yerine betonarme cami yapılmıştır.

Kasım Bey Medresesi ve Hamam
Kasım Bey Medresesi ve Hamam

Kapaklı Orman Fidanlığı ve Dinlenme Tesisleri

Akdağ ve ilçe merkezine 15 km mesafededir. Bölge Akdağ 1000 metre yüksekliktedir. 42 hektarlık alanı kaplar. Meşe ve ağaçlarından oluşan orman hakimdir. Piknik, çam ağaçları arasındadır ve özellikle yaz oldukça serindir. Alanda, Orman işletmelerinin yetiştirme yeri de bulunur, temiz havası ve suyu ile piknik için tercih edilir.

READ  Amasya Gezilecek Yerler | Muhteşem Yerlerin Listesi
Kapaklı Orman Fidanlığı ve Dinlenme Tesisleri
Kapaklı Orman Fidanlığı ve Dinlenme Tesisleri

Gani Baba Türbesi ve Piknik Alanı

İlçe merkezinde bulunan Saygılı köyündedir. Piknik alanında, Horasan’dan gelen Gazi Derviş Abdülgani El kabri vardır. Burada Gani adı ile anılır. Türbe açık basit bir mezardır. Tersekan ve türbenin yanında ve ağaçları ile kaplı geniş alan, düzenlenerek açık piknik alanı haline getirilmiştir.

Gani Baba Türbesi
Gani Baba Türbesi

Sekoya Ağacı

Dünyada sadece Kalifornia bölgesinde Sierra Nevada bulunurlar. Bu ağaçlar, dünyanın en ve en uzun boylu olarak tanınır. Bunlar 5-10 bin yıl yaşarlar ve 100 ile 140 metre arasında değişir. II. Dünya sonra, San Fransisco şehrinde yapılan Birleşmiş toplantısında, üye devletlere, barışın uzun süreli olmasını sembolize için sekoya tohumları hediye edilmiştir. Suluova Gezilecek Yerler Türk hediye edilen tohumlardan, fidan üretilerek ülkenin çeşitli gönderilmiştir.

Suluova Gezilecek Yerler
Suluova Gezilecek Yerler

1963 yılında halen Belediye parkı olarak kullanılan bu parkın kurulumu sırasında sekoya ağaçlarının boyu 14 metre, çevresi ise 2.5 metredir. Ağacın gövde yumuşak ve ağacı gibi iğne yapraklıdır. Suluova’daki bu çevresi demir parmaklıklarla çevrilidir. Ağaç ile ilgili bir tabelaya yazılarak ziyaretçilere sunuluyor.

Hakala – Kağla – Kağala

Yolpınar köyündedir. Köyün en eski adı “Hakala ve Kağala” dır. Bu isim 1520 Tapu Tahrir Defterlerinde yazılıdır. 1402 yılında Ankara Savaşından sonra, Sultan Beyazıt’ın esir sonucunda, devlet başsız kalmış, ülkede çıkmıştır. Çelebi Mehmet durumun görerek, Amasya’da beklemenin olduğunu düşünmüştür. Tam bu sırada ise, boylarında bulunan Türkmenlerden, Kara, Timur’un yanına çıkmış ve onun taşıyan buyruk ile Osmanlı topraklarına üzere, adamlarıyla birlikte, Amasya Kağala denilen yerde öğrenir. Çelebi Mehmet askerlerini ve Kağala’ya gelir. Daha savaşın başında, Kara ölür. Başsız kalan adamları dağılarak olurlar ve savaş biter. Çelebi Mehmet kalesine yerleşir ve Osmanlı tekrar toparlanmasına çalışır.

READ  Amasya Taşova Gezilecek Yerler
Hakala Kağala
Hakala Kağala

Yani, Hakala köyü, bir Osmanlının tekrar toparlanması için bir olmuştur. Kara Devletşah’ın askerleriyle Hakala köyünü seçme sebebi, Hakala gelişmişliğini gösterir. Köyün ismi, Evliya Seyahatnamesinde “Kağla” geçer. Cumhuriyet ise, köyün ismi “Yolpınar” değiştirilmiştir. Evet, bugün Yolpınar köyünde tarihi yapılar şunlardır: Es-seyid Necmeddin Yahya Din bilginidir. Burada bir zamanlar büyük bir binası yaptırmıştır.(yok olmuştur, kalmamıştır.) Kendisinin türbesi, köyün batısındaki eski içindedir. Türbe binasında birçok ve yersiz onarımlar sonucu değişmiştir. 2 katlıdır. Türbe içindeki ahşap ve mimari detaylar ilgi çeker. 2 vardır. Biri küçük ise büyük olup ikişer kademelidir. Ahşap ayak ucundaki kitabede 1369-1370 görülür. Türbe mezarlıkta, sağa sola devrilmiş 15’nci yüzyıla mezar taşları görülür.

Hakala-Kağla-Kağala
Hakala-Kağla-Kağala

Derinöz Barajı

Derinöz çayı ve 2003 yılında tamamlanmıştır. Baraj gölü, çam ağaçlarının altında çok güzel piknik masaları ve yöre halkı buraya yoğun olarak yapmaya geliyor.

Derinöz Barajı
Derinöz Barajı

Yedikuğular Kuş Cenneti

İlçe merkezine ortalama 8 km uzaklıktadır. İl merkezine ortalama 35 km ve Merzifon’a 12 km uzaklıkta oluyor. Buradaki alanın düzenlenmesine 1979 senesi başlanmış ve 1986 yılında bitirilmiştir. 900 park alanının 600 hektarı göl ve kalan ise sosyal tesisler ve piknik alanlarıdır. DSİ tarafından işletilen üretim tesisleri bulunmaktadır. Burada üretilen balığı yavruları, Karadeniz bölgesindeki baraj ve göletlere balıklandırma çalışmaları yapılmaktadır. Kuşların göç yolu olan bu göl, kış aylarında kuşların doğal alanıdır. Burada 34 kuş tespit edilmiştir. Bu kuşlar arasında: çamurcun, yeşilbaş ve büyük karabaş martısı, kuğu, yabanördeği, angut ve balıkçıldır. Gölün çevresi ise mesire olarak kullanılır.

Yedikuğular Kuş Cenneti
Yedikuğular Kuş Cenneti

Benzer Görülmesi Gereken Yerler

Merzifon Gezilecek Yerler : Keşfedilecek Rotalar

Gezicini

Amasya Taşova Gezilecek Yerler

Gezicini

Amasya Gezilecek Yerler | Muhteşem Yerlerin Listesi

Gezicini

Yorum Yaz